شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] آرام شده ام مثل درختي در پاييز وقتي تمام برگ هايش را باد برده باشد !!! . .
هما بانو
عااااااااااااااالي و زيبا عزيز @};-
متشکرم مادر جون... {a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a}
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
احسنت زيبا و کم نظير .... خوشا اين حال در ايام سکينه و بندگي محض
{a h=golvaje77}شبستان نور{/a} @};-@};-@};-بزرگواريد
چراغ جادو
انديشه نگار
27 امتیاز
82 برگزیده
379 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top