شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] محبوبم... اگر روزي از تو درباره من پرسيدند... زياد فکر نکن! مغرور به ايشان بگو: دوستم دارد... بسيار دوستم دارد... . . نزار قباني
هما بانو
:) @};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} @};-:)@};-
{a h=haftasman}2 هفت آسمان{/a} @};-:)@};-
Miss fatima
چقد قشنگ بوووووود:)
{a h=zigzag13}خاطرات يک خنگ{/a} قشنگ خوندي عزيزم
Miss fatima
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
@};-
نميگن توهم زده؟!!!! :) :)
نه، ميگن... به به چه اعتماد به نفسي :)
:) :) :)
{a h=aqilsaleh}عقيل صالح{/a} مثبت بيانديشيد:)
حتما :)
@};-
خيلي زيباست
{a h=golvaje77}شبستان نور{/a} زيبا نگاه پر مهرشماست خواهر جان :)@};-
mp3 player شوکر
انديشه نگار
36 امتیاز
63 برگزیده
346 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله خرداد ماه
vertical_align_top