شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی
+ [تلگرام] سرگشته ي محضيم در اين وادي حيرت عاقل تر از آنيم که ديوانه نباشيم... . . مهدي اخوان ثالث
DARYAEI
96/11/1
هما بانو
خيلي زيبا@};-
{a h=banoyedashteroya}مادر هما{/a} ممنونم مادرجون :)@};-
عالي وزيبا خدايش رحمت کند.
{a h=golvaje77}شبستان نور{/a} متشکرم از حضور مهربانتون@};-
چ عکس نازي=)
{a h=mamanenini}سايه?{/a} سپاس :)@};-
درب کنسرو بازکن برقی
انديشه نگار
32 امتیاز
74 برگزیده
366 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top