شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ باران مي بارد و من نمي دانم در کجاي جهان دلي بي وقفه گرفته است يا کدام کودک سر بر بالين تنهايي اش زار زار اشک مي ريزد و آتش افروزان را نفرين مي کند که اينگونه آسمان هم خود را در غم زمين شريک مي داند . .
هما بانو
خيلي قشنگ.. خيلي زيبا .. خيلي دل انگيز ...@};- :-)
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-@}:);-ممنونم مادرجان زيبا نگاه شماست
باران ...
{a h=djalireza}||عليرضا خان||{/a} :)
ساعت دماسنج
انديشه نگار
32 امتیاز
72 برگزیده
360 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top