شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ شب که مي شود ؛ تمامِ جهان مي خوابند ... من مي مانم و سکوتي که درد مي کند ... من مي مانم و اتوبان هايي ؛ که بي هدف مي تازند ... شب که مي شود ؛ تنهايي ام را در آغوش مي کشم ... چشمانم را مي بندم و به اسرارِ کهکشان مي انديشم ... ميانِ اين بيداريِ عميق ؛ حتي صدايِ نفس هايِ خدا را مي توان شنيد ... و من چه ديوانه وار ؛ اين تنهاييِ فيلسوفانه را دوست دارم ... .
هما بانو
شب که مي شود ؛ تمامِ جهان مي خوابند ... من مي مانم و سکوتي که درد مي کند ... شب که مي شود ؛ تنهايي ام را در آغوش مي کشم ...* چقدر اين حرفها براي من آشناست .. انگار همين ديروز بود تجربه اش مي کردم * :'(
هما بانو
امروز نمي دونم چم شده .. يه ريز چشمام مي باره ........
هما بانو
ولي فيد و عکس خيلي زيباست .. خيلي ...........@};-
{a h=banoyedashteroya}:(هما بانو{/a} ...مادرجاااان ....چرااا؟ .... ممنونم مادرجان :(@};-
هما بانو
الان ارومم عزيزم :) @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} الحمدلله:)@};-
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} :) @};- :)
mp3 player شوکر
انديشه نگار
32 امتیاز
72 برگزیده
360 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top