شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ جويند همه هلال و من ابرويت گيرند همه روزه و من گيسويت از جمله ي اين دوازده ماه تمام يک ماه مبارک است و آن هم رويت...! . . منسوب به ظهوري ترشيزي
محتاجيم به دعاي شما بزرگواران
التماس دعا... @};-
{a h=rayeheentezar96}رايحه ي انتظار.مطهره{/a} @};-@};-@};-
التماس دعا بانو
{a h=setarehab}ترخون بانو{/a} محتاجيم به دعا، سلامت باشيد :)@};-
عالي @};-
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} @};-@};-سپاس
هما بانو
سلام عزيزم.. طاعات و عباداتت قبول گلم.. @};- التماس دعا نازنينم @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} سلام به روي ماهتون... طاعات شما هم قبول ان شاالله، متقابلا ملتمس دعا هستم. @};-@};-@};-:)
طاعات و عباداتت قبول خواهري... التماس دعا دارم
{a h=maysan}در انتظار آفتاب{/a} ممنون خواهر جان از شما هم قبول ان شاالله.. متقابلا محتاج دعاييم.
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} ممنون نازنينم@};- @};- @};-
تسبیح دیجیتال
انديشه نگار
26 امتیاز
89 برگزیده
382 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top