شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ * استاد فاطمي نيا :* .شبهاي ماه رمضان را به هدر ندهيد هرمقدار كه حال داشتيد از نماز شب را بخوانيد. نماز مستحبي از حضرت صادق عليه السلام نقل شده است كه بعد از نصف شب چهار ركعت ( دو تا نماز دو ركعتي) نماز خوانده شود و....
پس از آن به سجده رفته و صد مرتبه با تمام جان گفته شود "ما شاءالله" هر چه او بخواهد! الله اكبر از اين تعبير بلند! در روايت است كه خداوند به ملائكه ميگويد چه چيزي به اين بنده ام بدهم؟ ملائكه ميگويند خداوندا ما عقلمان نميرسد! .
@};-
هما بانو
@};-
هما بانو
خيلي عالي....
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} عالي نگاه شماست @};-
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-@};-@};-
هما بانو
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};- @};- @};-
mp3 player شوکر
انديشه نگار
26 امتیاز
89 برگزیده
382 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top