شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ بومرنگ را دوست دارم دلش صاف است به شدت هم که براني اش باز هم بر ميگردد............ . .
هما بانو
:)
عکس و متن بسيار زيبا و دوست داشتنيييي =) @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} =)@};-
{a h=rayeheentezar96}رايحه ي انتظار.مطهره{/a} از حضور مهربانت ممنونم مطهره جان:)@};-
Miss fatima
وييييييي چ دستايي:D:D
زيبا :)
عزيزززززززم@};-
{a h=zigzag13}Miss fatima{/a} :D@};-
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} سپاس :)@};-
{a h=Kadbano15}اشپزي کد بانو{/a} :) @};-
ساعت ویکتوریا
انديشه نگار
32 امتیاز
74 برگزیده
366 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top