شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] مي شود که بشود آيا.....؟! مثلا برگردي و بگويي؛ چيزي جا گذاشتم بعد مرا بر مي داشتي و دوباره مي رفتي .؟! ..
هايدي
زيبااا هم متن هم عکس@};-
{a h=banamak57}هايدي{/a} ممنونم از نگاه زيباتون ليلي عزيزم@};-
freand
چه باحال :)
کاش
{a h=freand}freand{/a} :)
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} :)@};-
مثل هميشه عالي و زيبا :-) @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} ممنون از نگاه هميشه مهربان شما:)@};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} :-) @};-
چراغ جادو
انديشه نگار
رتبه 24
102 برگزیده
406 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top