شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] سخن بد مي رنجاند اگر چه پوشش شوخي را بر قامتش بپوشاني و سخن نيک غم را مي زدايد و شادي آفرين است اگرچه از روي تعارف باشد سعي کن براي زبانت نگهباني بگذاري تا واژه هايت را انتخاب کند .
Rahil12
97/9/23
خيلي زيبا..
سپاسگزارم دوست عزيز...
مبارز..
چقدر عالي چقدر پر مفهووم@};-@};-
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} :)@};-سپاس
عالي
هما بانو
خيلي عالي
{a h=eshgekhas}رهگذر تنها...{/a} {a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} سپاس از نگاه زيبا و عالي شما@};-
ساعت دماسنج
انديشه نگار
رتبه 24
102 برگزیده
406 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top