شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] ‍ در پشت چار چرخه ي فرسوده اي کسي خطي نوشته بود: «من گشته ام نبود. تو ديگر نگرد ، نيست!» گر خسته اي بمان و اگر خواستي بدان: ما را تمام لذت هستي به جستجوست. پويندگي تمامي معناي زندگي است. «هرگز نگرد نيست» سزاوار مرد نيست . فريدون مشيري
مبارز..
فوق العادست .. @};-
زيبا
عالي
هما بانو
مثل هميشه ناب و زيبا :-) @};-
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} زنده باشيد:)@};-
{a h=eshgekhas}رهگذر تنها...{/a} سپاس
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} ممنون عزيزم
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} متشکرم مادر جان لطف داريد:)@};-
mp3 player شوکر
انديشه نگار
27 امتیاز
82 برگزیده
379 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top