شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] بوي سيب و شمعداني ميدهم از آنروزي که دستانم با لبهاي تو آشنا شد..... . . انديشه نگار
Rahil12
97/9/23
خيلي قشنگ
هما بانو
خيلي قشنگ :) @};- :)
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} سپاس:)@};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} متشکرم :)@};-:)
2-دست خط
به به چه قشنگ:-D
{a h=roozegaran}2دست خط{/a} :) ممنونممم:)
بوي سيب آشنا بالب ودندان تو است ، من ازخندهايت فهميدم
{a h=pershang}عارفانه هاي يک دوست{/a} ممنونم از حضور سبزتون
تسبیح دیجیتال
انديشه نگار
27 امتیاز
82 برگزیده
379 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آذر ماه
vertical_align_top