شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ [تلگرام] آي سهراب خانه باشد طلبت دل من سخت گرفتست بگو *شانه ي دوست کجاست؟؟؟* .
به به خيلي قشنگ@};-
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} ممنونم از نگاه قشنگتون نازنين@};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} فداي شما@};-
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} زنده باشيد @};-
هما بانو
مثل هميشه خيلي زيبااااااااا:-) @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} مادرجان شما مثل هميشه زيبا نگاه کرديد :)@};-
خيلي زيباست.......
{a h=golvaje77}شبستان نور{/a} نگاهتون زيباست :)
محبت داريد.
mp3 player شوکر
انديشه نگار
رتبه 24
102 برگزیده
406 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top