شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] اگر هزار غم است از جهانيان بر دل ، همين بس است که او غمگسار ما باشد ... . سعدي
-:باران:-
چه عکسييي خداي من @};-
همين بس است که او غمگسار ما باشد ......زيبا عکس هم قشنگ=)
هما بانو
خيلي زيبا .. هم متن و هم عکس :-) @};-
هايدي
چه عکس خوشگلي=)
{a h=roozayebarani}Baran{/a} :)@};-
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} @};-متشکرم عزيزم
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} ممنون مادر هماي جان @};-:)
{a h=banamak57}هايدي{/a} سپاس ليلي عزيزم@};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
تسبیح دیجیتال
انديشه نگار
رتبه 24
102 برگزیده
406 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top