شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
+ [تلگرام] خدايا حواست به من هست طاقتم ،طاق شده مانند حوّا ي آدم بهانه ي سيب را دارم . آذر فراهاني‌
-:باران:-
خيلي قشنگ @};- @};- @};-
مانند حوّا ي آدم بهانه ي سيب را دارم ....زيبا احسنت
{a h=roozayebarani}Baran{/a} @};-@};-@};- ممنونم باران جان
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} @};-:)
هما بانو
چه عکسيييييييييي :) @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-:)@};-
mp3 player شوکر
انديشه نگار
رتبه 24
102 برگزیده
406 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top