شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] دست از جهان نشُسته مکن آرزوي عشق اين نيست دامني که توان بي‌وضو گرفت! . صائب تبريزي
#تبريزي
به به...گوزل@};-
{a h=beshnoazdelman}#تبريزي{/a} سپاس@};-
زيبا تصوير و متن
{a h=golvaje77}شبستان نور{/a} ممنونم مهربونم@};-
دست مريزاد بابت زنده کردن شعر زيبايي صائب
{a h=teeva}رود تنها نيست{/a} @};-@};-:)
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};-
{a h=golvaje77}شبستان نور{/a} @};-
هما بانو
بح بح =) @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} بح بح به وجود مهربانتون @};-
چراغ جادو
انديشه نگار
رتبه 19
122 برگزیده
438 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top