سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی
اندیشه نگار

 

 وقتی تو نیستی 
همه چیز رنگ دیگریست 
نه خنده هایم 
ونه آنچه که در خیالم میگذرد 
مثل گذشته نیست 
نمیدانم ..
و دوست داشتم بدانم 
که در آن لحظه آخر ،
چه بر تو گذشت ..؟
هیچ ،یاد ما را با خود برده ای..؟
اینک ماههاست که از تو دورم ..
اما تو ...
اینگونه مپندار 
هنوز صدای قدمهایت را میشنوم 
و صدایت را ...
وقتی به نام صدایم میکنی، 
ومن چه سرخوشم از شنیدن این صداها
این سرخوشی هم جور دیگریست.
وقتی تو نیستی 

همه چیز رنگ دیگریست 
نه خنده هایم 
ونه آنچه که در خیالم میگذرد 
مثل گذشته نیست 
نمیدانم ..
و دوست داشتم بدانم 
که در آن لحظه آخر ،
چه بر تو گذشت ..؟
هیچ ،یاد ما را با خود برده ای..؟
اینک ماههاست که از تو دورم ..
اما تو ...
اینگونه مپندار 
هنوز صدای قدمهایت را میشنوم 
و صدایت را ...
وقتی به نام صدایم میکنی، 
ومن چه سرخوشم از شنیدن این صداها
این سرخوشی هم جور دیگریست.

اندیشه نگار 

95

 


نوشته شده در پنج شنبه 95/7/8ساعت 8:0 صبح توسط اندیشه نگار نظرات ( ) |


 Design By : Pichak