سفارش تبلیغ
کمک به محرومان
کمک به محرومان
اندیشه نگار

دلتنگم ....
و سردردی که مدتها نا پیدا بود باز به سراغم آمده است
هیچکدام را مرحمی نیست
در این شب پاییز
نه دلتنگیم که از نبود توست
و نه سردردی که امانم را بریده است
دلتنگم ..
دلتنگ دلتنگیهایت ...
و اینکه باز سراغم را بگیری
یا اینکه باز به خانه ام بیایی ..
دلتنگ اینکه بگویی :
...مراقب خودت باش
دارد هوا سرد میشود ...
آه ...
مادرم ...
تو کجایی ؟
سردت نیست ؟؟؟..


نوشته شده در شنبه 96/9/18ساعت 11:0 صبح توسط اندیشه نگار نظرات ( ) |


 Design By : Pichak