شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر
+ شعر خواني دکتر فاضل نظري محضر رهبر معظم،.....شماره يک
http://yajaavad.parsiblog.com/Feeds/12124957/
هايدي
@};-
@};-:)
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} خواهش ميکنم.... خودمم لذت بردم...:)
هما بانو
@};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-@};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};- @};-
عالي بود @};-
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} متشکرم :)@};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} :) @};-
mp3 player شوکر
انديشه نگار
رتبه 24
102 برگزیده
406 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله ارديبهشت ماه
vertical_align_top