شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت دماسنج
+ شعر خواني دکتر فاضل نظري محضر رهبر معظم،.....شماره يک
http://yajaavad.parsiblog.com/Feeds/12124957/
هايدي
@};-
@};-:)
{a h=mobarez10}مبارز..{/a} خواهش ميکنم.... خودمم لذت بردم...:)
هما بانو
@};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-@};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} @};- @};-
عالي بود @};-
{a h=emozionante}.: فاطمه بانو :.{/a} متشکرم :)@};-
{a h=yajaavad}انديشه نگار{/a} :) @};-
تسبیح دیجیتال
انديشه نگار
32 امتیاز
74 برگزیده
366 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله شهريور ماه
vertical_align_top