شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] آزمودم عقل دورانديش را بعد از اين ديوانه سازم خويش را مولانا
قشنگ
هما بانو
@};-
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} ممنونم @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-@};-@};-
@};-@};-
{a h=golvaje77}شبستان نور{/a} @};-@};-@};-
چراغ جادو
انديشه نگار
رتبه 19
122 برگزیده
439 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top