شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا
+ [تلگرام] آزمودم عقل دورانديش را بعد از اين ديوانه سازم خويش را مولانا
قشنگ
هما بانو
@};-
{a h=goldenrose}دهکده موسيقي{/a} ممنونم @};-
{a h=banoyedashteroya}هما بانو{/a} @};-@};-@};-
@};-@};-
ساعت ویکتوریا
انديشه نگار
رتبه 19
122 برگزیده
438 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله بهمن ماه
vertical_align_top