شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

چراغ جادو
+ [تلگرام] ديدي آرام آرام آرام دلمان به بي‌کسي صدايمان به سکوت چشمهايمان به تاريکي عادت کردند...؟ سيد علي صالحي
عکس : برگ درخت موز در نماي بسته
باور نکن تنهاييت را من در تو پنهانم تو در من از من به من نزديک تر تو از تو به تو نزديک من
{a h=n45}مهرباني #{/a} @};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-@};-
ساعت دماسنج
انديشه نگار
رتبه 18
125 برگزیده
446 دوست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top